Prodaja proizvoda u sklopu EU-projekta

U sklopu EU-projekta “Povezivanje lokalnih gospodarstava prema mladim i starijim skupinama na području Vukovarsko-srijemske županije” prodaju se i promoviraju domaći proizvodi naših partnera u projektu.