O nama

AGRO-KLASTER D.O.O.
Glagoljaška 27, 32100 VINKOVCI
OIB: 45539826065

Skupština Vukovarsko-srijemske županije 18. prosinca 2017. donijela je odluku o osnivanju trgovačkog društva Agro-klaster d.o.o. Vinkovci kako bi se realizirali razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Uz to, svojim bi članovima putem takvog udruživanja olakšali plasman proizvoda koje su do sada prodavali na sajmovima ili kod kuće.
Osnivači su Vukovarsko-srijemska županija, općine Cerna, Vrbanja, Drenovci, Lovas i Stari Jankovci, osječki Poljoprivredni fakultet i Zadruga za proizvodnju voća i povrća “Vinkovačka šparoga”.

Osnovano šest Udruga klastera proizvođača:

  1. Klaster proizvođača jaja Vukovarsko – srijemske županije
  2. Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko – srijemske županije
  3.  Klaster proizvođača sira Vukovarsko – srijemske županije
  4. Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko – srijemske županije
  5. Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko – srijemske županije
  6. Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko – srijemske županije

Osnovan sektor ,,Proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja”

PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i
javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na
traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj
informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo
objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.


 Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa,
dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani,
nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).


Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za
ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


 Agro – klaster d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu
pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije (NN 12/14).

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Agro-klaster d.o.o., Vinkovci
Snježana Tucaković
Samostalni referent za računovodstvene poslove
Kontakt:
ak.tajnistvo@gmail.com

OBRASCI:

GODIŠNJI PLAN SLUŽBENIKA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

POLITIKA PRIVATNOSTI:

Politika zaštite osobnih podataka AGRO-KLASTER d.o.o.

Društvu AGRO-KLASTER je od velike važnosti zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Društvo AGRO-KLASTER d.o.o. može prikupljati, koristiti i čuvati te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci

AGRO-KLASTER d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu,telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Zakonitost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili

druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati,

upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i

svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji

možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje

podataka.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje

obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu

neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom.

Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas

posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj

obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu

obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo

poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni,

uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili

Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili

mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Društvo AGRO-KLASTER d.o.o. koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari

AGRO-KLASTER d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za

ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka: ak.tajnistvo@gmail.com.