Misija, vizija, cilj

“AGRO KLASTER” D.O.O., misija, vizija,cilj

Vukovarsko-srijemska županija je zajedno sa nekoliko općina prepoznala potrebu i pokrenula inicijativu za osnivanje tvrtke Agro-klaster d.o.o., sa namjerom da se efikasnije i u što većem obimu realiziraju već započeti ili budući razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Prvenstveni cilj osnivanja ove tvrtke jest intenziviranje primarne proizvodnje određenih poljoprivrednih kultura (osobito povrća i voća), viši stupanj prerade proizvedenih roba, povezivanje proizvođača radi zajedničkog nastupa na tržištima prodaje i nabave, potpora u izgradnji nužnih logističkih objekata i postrojenja, te u konačnici podizanje ukupne konkurentnosti poljoprivredno- prehrambenog sektora u našoj Županiji.

Tvrtka je u navedenom kontekstu zamišljena kao operativni, krovni klaster, čija je zadaća funkcionalno i organizacijsko povezivanje svih zainteresiranih subjekata, te prijenos potrebnih znanja i tehnologija u svrhu realizacije gore zadanih ciljeva.

Konkretno djelovanje tvrtke temeljit će se na triple-helix modelu prema kojem najčešće i funkcioniraju klasteri, a to podrazumijeva uključivanje i povezivanje proizvodnog (OPG-i, obrti, udruge proizvođača, tvrtke…), javnog (županija, općine i gradovi, potporne institucije…) i znanstveno- obrazovnog sektora (fakulteti, instituti, strukovne škole…).

U smislu pravne osobnosti osnivači su odlučili da će tvrtka funkcionirati kao društvo sa ograničenom odgovornošću, a to znači da će osim realizacije aktivnosti od javnog interesa, biti u mogućnosti ostvarivati i vlastite prihode, te se na taj način djelomično ili u neko dogledno vrijeme i u cijelosti samofinancirati.

Planirani temeljni, dakle osnivački kapitala Agro-klastera d.o.o. iznosio bi 760.000,00 kuna, čini ga 760 udjela od po 1.000,00 kuna, a uz Vukovarsko-srijemsku županiju, osnivači tvrtke su općine Cerna, Vrbanja, Drenovci, Stari Jankovci i Lovas, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, te Zadruga za proizvodnju voća i povrća “Vinkovačka šparoga”.

Javni sektor, dakle Županija i općine u početnoj fazi poslovanja novoosnovane tvrtke imaju značajan većinski udjel, a namjera je da se, kroz poslovanje klastera i realizacijom predviđenih aktivnosti, vlasnička struktura mijenja u smislu da iz godine u godinu proizvodni i znanstveni sektor preuzimaju poslovnu inicijativu i vlasničke udjele, a razmjerno tome i upravljačke funkcije.

Početna vlasnička struktura proizlazi iz utvrđene misije i cilja osnivanja, a kroz istu se jasno iskazuje javni interes za pokretanjem i financiranjem naprijed navedenih aktivnosti, ali isto tako i namjera da se tim aktivnostima upravlja i vrši nadzor učinjenoga.
Financiranje rashoda tvrtke u početnoj fazi će se vršiti iz uplaćenog temeljnog kapitala, a u kasnijim fazama, izvori financiranja bi bili i iz participacije u projektima, te u ostvarenim prihodima iz registriranih proizvodnih i uslužnih djelatnosti.