Kontakt

Kontakti:
Agro- klaster d.o.o.
Trg vinkovačkih jeseni 1
32100 Vinkovci

Telefon: 032/ 344-050
Fax: 032/ 344-082

E-mail: ak.tajnistvo@gmail.com