Godišnji sastanci klastera

U Vinkovcima, 7. prosinca, održane su sjednice upravnih odbora klastera proizvođača mesa i mesnih proizvoda te klastera proizvođača sira.

Sljedećeg dana, u Lovasu, održane su sjednice klastera proizvođača voća i voćnih proizvoda te klastera proizvođača orašastih plodova.

Na sjednicama se raspravljalo o aktivnostima klastera u 2022. godini, planu rada i aktivnosti u 2023. te financijskom planu za godinu pred nama.

Sve odluke su jednoglasno usvojene.