Sastanak partnera EU-projekta (Tovarnik)

Danas, 5. lipnja, u Tovarniku je održan sastanak partnera na EU-projektu kratkih lanaca opskrbe Povezivanje lokalnih gospodarstava prema mladim i starijim skupinama na području Vukovarsko-srijemske županije.

Na sastanku su bili nazočni svi partneri:

– Martina Svitlanović (TINTL)

– Zdenko Podolar, Željko Cirba i Zvonimir Dragun (Agro-klaster)

– Damir Sovar (PO Sovar)

– Ivan Dumenčić (OPG Slavica Dumenčić)

– Domagoj Vidić (Torzo d.o.o.)

– Vlatko Glavašić (OPG Vlatko Glavašić)

Teme sastanka bile su analiza dosadašnjeg tijeka projekta te buduće aktivnosti, s naglaskom na zadane ciljeve i indikatore/rezultate.

Svi nazočni su izrazili zadovoljstvo samim projektom, ali i odgovornost u realizaciji svih partnera, kao što su i naglašeni budući planovi u programu projekta.