Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije”

AGRO-KLASTER d.o.o.
Glagoljaška 27
VINKOVCI

J A V N I  P O Z I V 

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge
“Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije” 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, pokreće inicijativu za osnivanje Udruge- “Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije”.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj skuštini koja će se održati u ponedjeljak, 04. lipnja 2018. godine u prostorijama Poslovnog centra (u poslovnoj zoni) u Lovasu, s početkom u 20,30 sati. 

Cilj osnivanja Udruge “Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije” jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača orašastih plodova na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržište prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom orašastih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo i način djelovanja Udruge “Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije”. Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 28. svibnja do 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 29.05.2018.g. 

Agro-klaster d.o.o.

Javni poziv preuzeti ovdje: Javni poziv-Klaster orašastih plodova