Agro-klaster d.o.o. na Gospodarskom sajmu “Cvelferije” u Drenovcima

U Drenovcima je dana 22. rujna 2018. godine održan Gospodarski sajam “Cvelferije”,  Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, kojemu je zadaća udruživanje i predstavljanje proizvođača autohtonih slavonskih proizvoda sa područja Vukovarsko-srijemske županije, također je bio jedan od sudionika na sajmu “Cvelferije”,  gdje je predstavljao brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja naše županije.

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, kojemu je zadaća udruživanje i predstavljanje proizvođača autohtonih slavonskih proizvoda sa područja Vukovarsko-srijemske županije, također je bio jedan od sudionika na manifestaciji “Divan je kićeni Srijem”, gdje je predstavljao brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja naše županije.