Studenti PMF-a se upoznali sa radom Agro-klastera d.o.o.

Dana 27. listopada 2018. godine (subota) Općinu Lovas su posjetili studenti Prirodoslovno matematičkog fakulteta Zagreb, odnosno članovi Udruge studenata geografije te se održalo predavanje na temu razvojnih potencijala Srijema. Na predavanju su studenti upoznati sa radom tvrtke Agro-klaster d.o.o., Općine Lovas kao jedne od osnivača Agro-klastera d.o.o. i Ureda za međunarodnu suradnju TINTL.

Studenti gore navedenog fakulteta pokazali su veliki interes za mogućnosti oporavka Istočne Slavonije, mjere koje je još moguće poduzeti i mogućnosti realizacije novih gospodarskih projekata.
Direktor tvrtke Agro-klaster d.o.o. Zdenko Podolar kao i zamjenik direktora Željko Cirba održali su predavanje koje se odnosilo na rad i ciljeve tvrtke te su nakon toga odgovarali na mnogobrojna pitanja studenata koji su podržali rad tvrtke Agro-klaster d.o.o.