Sastanak Općine Baška Voda i predstavnika hotela Slavia s predstavnicima Agro – klastera d.o.o.

Dana 6. veljače 2019. godine, u Baškoj Vodi (Splitsko – dalmatinska županija) održan je sastanak predstavnika općine Baška Voda te predstavnika hotela Slavia iz Baške Vode s predstavnicima tvrtke Agro – klaster d.o.o.

Cilj sastanka bilo je otvaranje mogućnosti plasiranja domaćih proizvoda OPG-ova s područja Vukovarsko – srijemske županije okupljenih u klasterima tvrtke Agro – klaster d.o.o. na područje općine Baška Voda, odnosno hotela Slavia.

Sastanak je završen s pozitivnim rezultatima te su stvoreni uvjeti za ponudu domaćih proizvoda OPG-ova Vukovarsko – srijemske županije na područje Baške Vode.