Sastanak razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije

Dana 13. veljače u Vinkovcima, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, održan je koordinacijski sastanak razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije.

Na sastanku su, uz zamjenicu ravnatelja Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije sa suradnicima, svoje predstavnike imali: Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za investicije i razvoj Grada Vinkovaca VIA d.o.o., Otočka razvojna agencija ORA, Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o., Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o., LAG Šumanovci, LAG Srijem, Agro-klaster d.o.o., Eko-sustav d.o.o., CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj, Geotermalni izvori d.o.o.

Teme sastanku bile su: 1. Razvoj IKT sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 2. DTC (Dunavski centar za inovacije i transfer tehnologije) Slavonija, Baranja i Srijem ulazna točka, 3. Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema, 4. Projekti u provedbi, pripremi i evaluaciji i 5. Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije.

Tvrtku Agro – klaster d.o.o. predstavljao je zamjenik direktora Željko Cirba.

Izvor: Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije