Sudjelovanje na ”2. Regionalnom skupu o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema”

Dana 7. lipnja 2019. godine, u organizaciji Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije pod pokroviteljstvom Vukovarsko – srijemske županije, te u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Hrvatskim klasterom konkurentnosti prehrambeno – prerađivačkog sektora, u hotelu Slavonija u Vinkovcima, održava se ”2. Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema”.

Na skupu će se predstaviti projekti i konkretne inicijative pet slavonskih županija ključnih za daljnji razvoj sektora prehrambeno – prerađivačke industrije u budućnosti te predlaganje mjera radi povećanja njene konkurentnosti.

Agro – klaster d.o.o. Vinkovci na skupu sudjeluje s izložbenim štandom na kojem su predstavljeni domaći proizvodi Vukovarsko – srijemske županije, odnosno kroz promotivne materijale proizvođači okupljeni u šest granskih klastera tvrtke.