PRODAJA kokoši nesilica iz slobodnog uzgoja

Agro-klaster d.o.o. je u ponedjeljak 17. travnja 2023. godine počeo sa prodajom svojih kokoši nesilica iz slobodnog uzgoja sa vlastite farme u Soljanima.

Do sada je odaziv bio velik te je sa farme u Soljanima u svoja nova slavonska dvorišta preseljeno oko 3.000 kokoši nesilica.

Koke su stare 15 mjeseci te i dalje nesu jaja.

Prodaja je planirana do kraja tjedna te ukoliko ste zainteresirani, kokoši se prodaju po cijeni od 2,5 eura, na adresi farme;

Vladimira Nazora 28, Soljani od 8:00 do 14:00 sati.

Kontakt broj: 098/ 217 112