Prodaja je završena!

Prodaja je završena!

Sve kokoši nesilice sa farme Agro-klaster-a u Soljanima su prodane u vrlo kratkom periodu.

Drago nam je što su koke nesilice našle svoje nove domove i napunile slavonska dvorišta.

Ovim putem želimo zahvaliti svim našim kupcima!