SVJETSKI DAN HRANE

Danas je SVJETSKI DAN HRANE
🥖🥒🍅🥭🍖🥕🍄🥐🍉🥔🍒🍗

Svake godine pa tako i ove, na razne načine se 16. listopada obilježava kao Svjetski dan hrane.
Poruka ovogodišnjeg obilježavanja dana hrane se dotiče proizvodnje hrane i očuvanja vodnih resursa jer hrane nema bez vode a bez hrane nema života.
Republika Hrvatska ima dovoljno vode za proizvodnju hrane i najviše vode po stanovniku u Europi ali to ne znači da se s tim blagom smijemo neracionalno ponašati.