Paketi domaćih proizvoda za umirovljenike

U tijeku je podjela paketa domaćih proizo-
da za umirovljenike,koje  nakon natječaja,
dodjeljuje Vukovarsko-srijemska županija.
U sastavu paketa se nalaze i proizvodi na-
ših OPG-a,koji su u EU projektu kratkih la-
naca opkrbe.