Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije”

AGRO-KLASTER d.o.o.
Glagoljaška 27
VINKOVCI

J A V N I  P O Z I V 

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini
Udruge “Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije”

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci pokreće inicijativu za osnivanje Udruge- “Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije”.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini koja će  se održati u subotu, 30. lipnja 2018. godine u Lovačko-ribičkom domu, B. Radića 42, Soljani, s početkom u 13,00 sati.

Cilj osnivanja Udruge “Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije” jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača lubenica na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno i pravno sposobne pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom lubenica na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo i način djelovanja Udruge “Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije”.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 21. do 30. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 20.06.2018.g.

Javni poziv preuzeti ovdje: JAVNI POZIV – lubenice pdf

Statut Udruge preuzeti ovdje: STATUT -Klaster proizvođača lubenica VSŽ