Promet Voćnih vina – naputak proizvođačima

PROMET VOĆNIH VINA – NAPUTAK PROIZVOĐAČIMA

 

PROIZVODNJA VOĆNIH VINA U RH REGULIRANA JE PRAVILNIKOM O VOĆNIM VINIMA (NN BR. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12 I 59/13).

 

SVI PROIZVOĐAČI MORAJU:

 

  1. BITI UPISANI U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (APPRRR) TE TREBAJU EVIDENTIRATI UPORABU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, NA KOJEM PROIZVODE SVOJE VOĆE, PUTEM ARKOD SUSTAVA.

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

ADRESA: ULICA GRADA VUKOVARA 269D, 10 000 ZAGREB

CENTRALA: TEL. 01 6002-700

FAX. 01 6002-851

INFO@APPRRR.HR

 

  1. PROIZVODNJU PRIJAVITI U EVIDENCIJU PROIZVOĐAČA VOĆNIH VINA PRI HRVATSKOM CENTRU ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO (HCPHS), ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

HCPHS – ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO
JANDRIĆEVA 42, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

T: +385 1 4629 222
F: +385 1 4629 224
E: zvv@hcphs.hr

 

  1. DOBITI RJEŠENJE O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA (MTU) – PROIZVOĐAČ VOĆNIH VINA PODNOSI MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROIZVODNOG OBJEKTA

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Centrala: 01 6106 111

Faks: 01 6109 201

Web stranica: mps.hr

 

  1. UPISATI SE U CARINSKU EVIDENCIJU – ODJEL ZA TROŠARINE

MARIJA TIČINOVIĆ – 032/453-232

 

Naputak preuzeti ovdje: KORACI DO STAVLJANJA U PROMET VOĆNIH VINA 1,2,3,4