Vinkovačke jeseni 2021

Posjetite nas na promotivnom štandu na Vinkovačkim jesenima (‘Vinski sokak’) i upoznajte se s našom bogatom ponudom domaćih prehrambenih proizvoda iz Vukovarsko-srijemske županije!
*do: 19. rujna