Skupština Klastera orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije

U Lovasu je 29.5.2024.g.održana Skupština klastera orašastih plodova. Na sjednici Upravnog odbora i Skupštine prihvaćene su sve točke dnevnog rada i financijska izvješća za 2023.g. i plan za 2024.god. Nazočni članovi skupštine pozitivno su ocijenili rad  klastera, kao i trenutne i buduće aktivnosti udruge. Svi su dali potporu projektu linije za orašaste plodove u Lovasu, za što je inicijativu dala udruga, a za što je izrađen idejni i tehnološki projekt. Za navedeni projekt je predana dokumentacija za ishođenje potrebitih dozvola. Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno.