Skupština klastera proizvođača voća i voćnih proizvoda

Skupština klastera proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije održana je u Lovasu, 28.5.2024.g. Nakon usvojenog dnevnog reda i kratke rasprave usvojeni su svi prijedlozi odluka za 2023. i 2024.g.(financijska izvješćja, prijedlozi rada i aktivnosti i dr.).Nazočna je bila načelnica općine Lovas Tanja Cirba, koja daje potporu radu udrugei svim aktivnostima.