Skupština Klastera proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije

U Tovarniku je, 10.6.2024.god.održan Upravni odbor i Skupština klastera proizvođača jaja.
Sve točke dnevno reda su jednoglasno usvojene,a u raspravi je sudjelovalo više članova skupštine, a teme su bile daljnji planovi udruge, budući projekti,te ostale aktualne teme.
Na skupštini su nazočili i načelnik Općine Tovarnik Anđelko Dobročinac, koji je dao potporu radu udruge, te direktor tvrtke Agro-klaster Zdenko Podolar, koji je upoznao nazočne sa planovima
samog poduzeća i aktualnostima,koje su bitne za sve uključene u projekt proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja.