Sastanak projektnih partnera EU-projekta

U Tovarniku, 19.-og ovog mjeseca, održan je drugi sastanak projektnih partnera EU-projekta “Povezivanje lokalnih gospodarstava prema mladim i starijim skupinama na području Vukovarsko-srijemske županije”.

Na sastanku je potvrđeno da se projekt dobro provodi te da se ispunjavaju se ciljevi programa.

Također, partnerima na projektu predstavljeni su i planovi za iduću godinu.