Sastanak klastera

U Vinkovcima je,3.10.2023.g.održan sastanak predsjednika i dopredsjednika klastera s predstavnicima Agro-klastera i Županijske razvojne agencije. Teme su bile dosadašnje aktivnosti klastera, međusobna suradnja i prijava na EU projekte, te buduće aktivnosti i zajednički programi i projekti. Dogovoreni su zasebni sastanci svih klastera, a jedan od zaključaka je inicijativa prema županiji, jedinicama lokalne samouprave i države, za sufinaciranje kamate za kredite, koji će biti  potrebni za obrtna sredstva proizvođača, posebno mesa, za nabavku sirovine.