Skupština Klastera proizvođača mesa i mesnih proizvodaU vijećnici Općine Andrijaševci, 14.prosinca 2023. godine, održane su sjednice Upravnog odbora i skupština Klastera proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednice je vodio predjednik Klastera Juraj Sabljak, uz dobar odaziv članova. Izvješća su jednoglasno usvojena, kao i plan rada za 2024. godinu,uz kvalitetnu raspravu o budućim programima i aktivnostima udruge.