P O Z I V na predavanje za proizvođače voća i orašastih plodova

P O Z I V na predavanje za proizvođače voća i orašastih plodova na teme
“ANALIZA PROIZVODNE GODINE S OSVRTOM NA ZAŠTITU ORAŠASTIH KULTURA ORAHA I LIESKE” koja će se održati u LOVASU, 28. 12. 2023. godine (četvrtak) u 10 sati na lokaciji: Razvojni centar, Gospodarska 1.