P O Z I V

Pozivamo Vas na sastanak partnera u EU projektu „kratki lanci opskrbe“, koji će se održati u prostorima  centra kompetencije na adresi Ljudevita Gaja 2  u  Lovasu  20.05.2024 god.  ( ponedjeljak ) sa početkom u 8.00 sati .