Održan Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema

VINKOVCI 07.05.2018. – Danas se, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, održao „Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema“ koji je, pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, organizirala Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EUMinistarstvom poljoprivrede Hrvatskim klasterom konkurentnosti prehrambeno – prerađivačkog sektora.

Nakon uvodnih pozdravnih govora domaćina Regionalnog skupa ravnatelja RA VSŽ g. Ilije Cotegradonačelnika Vinkovaca g. Ivana Bosančića župana g. Bože Galićaizaslanica predsjednika Vlade RH i ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU, gđa Gabrijela Žalac predstavila je financiranje projekata prehrambeno prerađivačkog sektora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., planove za ugovaranje Svjetske banke za podršku Projektu Slavonija, Baranja i Srijem temogućnosti financiranja projekata iz prehrambeno – prerađivačkog sektora u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027.

U nastavku je, mjere za jačanje prerađivačke industrije Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., predstavio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede g. Željko Kraljičak dok je analizu prehrambeno – prerađivačkog sektora na području 5 slavonskih županija iznio potpredsjednik HGK za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo g. Dragan Kovačević.

Središnja tema skupa bilo je predstavljanje strateškog projekta „Agrotehnološki centar Vukovarsko-srijemske županije“ za koji je zamjenik RA VSŽ g. Mario Bušić istaknuo da će služiti povezivanju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora sa svrhom da proizvođačima povrtlarskih kultura i voća, kao i prehrambenoj industriji omogući unaprjeđenje proizvodnje temeljeno na rezultatima primijenjenih istraživanja, a u funkciji stvaranja i komercijalizacije novih i inovativnih proizvoda.

Svoj doprinos bogatom programu Regionalnog skupa dali su i predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora g. Zvonimir Novak s temama unapređenje konkurentnosti PPS i regionalni razvoj, ciljevi djelovanja i razvoja HKKPPS-a i novi lanci dodane vrijednosti te profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku g. Zdenko Lončarić koji je u svom izlaganju predstavio centar kompetencija Centar primijenjenih bioznanosti Lanac zdrave hrane d.o.o.

Na samom kraju Regionalnog skupa održano je predstavljanje tvrtki iz prehrambeno – prerađivačkog sektora u kojem su g. Dalibor Kezele, direktor PP Podravka hrana i g. Domagoj Franićdirektor Vinke d.d. predstavili svoje poslovanje.

Preuzeto s : ra-vsz