Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda VSŽ”

AGRO-KLASTER d.o.o.
GLAGOLJAŠKA 27
VINKOVCI

J A V N I  P O Z I V 
za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača mesa i mesnih
proizvoda Vukovarsko-srijemske županije”

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, pokreće inicijativu za osnivanje Udruge- “Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije”.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na osnivačkoj skupštini koja će se održati u UTORAK, 17. srpnja 2018. godine u OTOKU, u Gradskoj vijećnici u Otoku, Trg kralja Tomislava 6a, s početkom u 10,00 sati.

Cilj osnivanja Udruge “Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije” jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača mesa i mesnih proizvoda na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržište prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom mesa i mesnih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.
Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo i način djelovanja Udruge “Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije”.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 10. srpnja do 16. srpnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 10.07.2018. g.

Agro-Klaster d.o.o.

Javni poziv preuzeti ovdje: Javni poziv- Klaster proizvođača mesa1