Sudjelovanje na manifestaciji ”Nema sela nad Babine Grede”

Od 7. do 9. lipnja 2019. godine u općini Babina Greda održala se već tradicionalna manifestacija pod nazivom ”Nema sela nad Babine Grede”.

Tijekom protekla tri dana posjetitelji su mogli uživati u bogatom programu i događanjima poput ”Dani kulina, sira i vina”, revijalnog natjecanja dvoprega ”Konji bijelci”, Gastro doživljaja – Šokačka kajgana, te etno – gastro sajma na kojem su posjetitelji mogli obići izložbene štandove.

8. te 9. lipnja, Agro – klaster d.o.o. Vinkovci, na manifestaciji je sudjelovao prezentacijom domaćih proizvoda na izložbeno – prodajnom štandu, na kojem su prezentirani proizvodi OPG-a Vukovarsko – srijemske županije.