Radna i edukacijska posjeta zainteresiranih OPG-a za proizvodnju jaja iz slobodnog uzgoja

Danas je, u organizaciji Agro-klastera d.o.o. Vukovarsko-srijemske županije 20-ak OPG-a zainteresiranih za proizvodnju jaja iz slobodnog uzgoja bilo u radnoj i edukacijskoj posjeti kod OPG Miljenko Tepeš u Draškovcu Humskom. OPG Miljenko Tepeš drži trenutno u slobodnom uzgoju oko 1650 koka nesilica i proizvodi oko 1300 komada jaja dnevno. S obzirom na interes koji su naši proizvođači i danas pokazali, vjerujemo da ćemo vrlo brzo na području Vukovarsko-srijemske i drugih slavonskih županija imati organiziranu proizvodnju i prodaju jaja iz slobodnog uzgoja.