Sastanak u Lovasu

U Lovasu je 01.03.2023. održan sastanak predsjednika Klastera orašastih plodova gosp. Sovara, direktora Agro-klastera gosp. Podolara te zamjenika gosp. Cirbe i gosp. Draguna, načelnice Općine Lovas gđe. Cirba i gosp. Mladena te projektanta gosp. Videkovića sa suradnikom.

Tema je bila projekt nabave i postavljanja linije za orašaste plodove (orahe i lješnjake), a sve na inicijativu našeg klastera.

Dogovorena je izrada tehnološkog projekta za navedenu liniju, kao i obilazak prostora mehaničke radionice u Lovasu, gdje bi se linija mogla postaviti.

Zaključeno je da je navedeni prostor odgovarajući (uz predviđeno uređenje), a sama realizacija projekta ovisi o interesu proizvođača orašastih plodova.

Projekt se planira, uz potporu naše županije, kandidirati na EU-natječaje.