Bili smo na EU-sajmu u Vinkovcima

Na EU-sajmu u Vinkovcima prezentirali smo naš projekt “Kratki lanci opskrbe” (mjere 16.4.1.)