Nove koke na našoj farmi

Na našu farmu u Soljanima, 16. svibnja ove godine, došlo je 5500 kokica pasmine Lohmann Brown classic.

Svi očekujemo da će se u kraćem periodu jaja s naše farme, kao i ona naših kooperanata, naći u školama, vrtićima, bolnicama, domovima za stare, trgovačkim centrima, hotelima, restoranima diljem zemlje.