Održane sjednice skupštine i upravnog odbora Klastera voća i voćnih proizvoda

U Lovasu su,19.12.2023.god.,održane sjednice upravnog odbora i skupštine Klastera voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije. Sve točke dnevnog reda su jednoglasno usvojene uz raspravu o zajedničkom predstavljanju svih klastera u Zagrebu i edukacijama i radionicama, koje slijede u narednom periodu.