Oglas za prodaju janjaca

Agro-klaster d.o.o. na svojoj Farmi Soljani prodaje mlade janjce. Preuzimanje je moguće na adresi Vladimira Nazora 28, Soljani u radnom vremenu od 8:00 do 15:00 sati.
Cijena je 6,00 EUR/kg sa PDV-om.
Kontakt broj: 099 5832 237