Skupština Klastera proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije

U Andrijaševcima je,23.5.2024.god.održana sjednica Upravnog odbora i Skupštine Klastera mesa Vukovarsko-srijemske županije. Usvojena su izvješća za 2023.god.,te proračuna za 2024.god.i aktivnosti i planovi za buduće razdoblje. Skupštinu je pozdravio načelnik općine Andrijaševci Ante Rajković, uz dogovor za daljnju suradnju.